Tarcica

Ten formularz jest do wystawienia oferty kupna "Tarcica"

Zmień kategorię
1 Produkt
2 Specyfikacja

Jak określić wymiary

  • Aby określić kilka wymiarów: użyj średnika (;) jako rozdzielenie [Przykład: 25; 38; 50; 3/4; 7/8]
  • Aby określić zakres: użyj myślnika (-) jako rozdzielenie [Przykład: 25-50 (od 25 do 50)]
  • Aby określić tylko dolną granicę: dodaj znak "+" [Przykład: 25+ (25 i więcej)]
  • Proszę używać kropki (.) jako rozdzielenia dziesiętnego, a NIE przecinka
3 Zdjęcia ogłoszenia & wideos
4 Informacja o cenie
5 Ustawienia ogłoszenia