Dane Importerzy - Wyroby Z Drewna - Kraj Eksportujący Rosja

Import Wszystkie źródła USA Chiny Ameryka Południowa Rosja Ukraina Zjednoczone Królestwo Korea Południowa Wietnam
Eksport Wszystkie źródła       Rosja Ukraina