Dane Importerzy - Wyroby Z Drewna Eksportowane Do Wietnam

Import Wszystkie źródła USA Chiny Ameryka Południowa Rosja Ukraina Zjednoczone Królestwo Korea Południowa Wietnam
Eksport Wszystkie źródła       Rosja Ukraina