Dane Importerzy - Wyroby Z Drewna - Krajowy Odobiraca Niemcy - Krajowy Nadawca USA - Kraj Odbiorcy USA

Import Wszystkie źródła USA Chiny Ameryka Południowa Rosja Ukraina Zjednoczone Królestwo Korea Południowa Wietnam
Eksport Wszystkie źródła       Rosja Ukraina