Dane Importerzy - Wyroby Z Drewna Eksportowane Do USA - Wyłączając Importerów Którzy Są Firmami Logistycznymi

Import Wszystkie źródła USA Chiny Ameryka Południowa Rosja Ukraina Zjednoczone Królestwo Korea Południowa Wietnam
Eksport Wszystkie źródła       Rosja Ukraina