Dane Importerzy - Wyroby Z Drewna Importowane Z Niemcy In Korea Południowa

Import Wszystkie źródła USA Chiny Ameryka Południowa Rosja Ukraina Zjednoczone Królestwo Korea Południowa Wietnam
Eksport Wszystkie źródła       Rosja Ukraina