CERTYFIKATY DRZEWNE

CERTYFIKATY DRZEWNE

Czym jest certyfikacja drewna?
Czy chcesz znaleźć certyfikowanego dostawcę? Czy chcesz otrzymać certyfikat?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań otrzymasz na tej części strony www.

Główne standardy certyfikacyjne

PEFC Pan-European Forest Certification Counsil (PFCE) został założony w 1999 r.
PEFC jest strukturą do wspólnego uznawania wiarygodnych narodowych i regionalnych certyfikatów drzewnych, które zostały stworzone zgodnie z międzynarodowymi standardami dotyczącymi zachowania zasobów leśnych.
Ponad 47 milionów hektarów jest obecnie certyfikowanych w PFCE, który jest dominującym planem certyfikacyjnym w Europie.

Więcej o PEFC...
FSC Forest Stewardship Counsil (FSC) zostało założone w 1993 r. Celem było ekonomicznie uzasadnione zarządzanie światowymi zasobami leśnymi z uwzględnieniem ochrony środowiska i korzyści społecznych.
FSC zarządza planem oznaczania produktów drzewnych wymaganych przez wiele kupujących organizacji w Ameryce i Europie, szczególnie w sieciach ZTS (zrób to sam).
Wszystkie produkty noszące logo FSC zostały niezależnie certyfikowane jako pochodzące z lasów spełniających kryteria FSC.

Więcej o FSC...

Certyfikacja linki