Kłody Skrawane Obwodowo (Kłody Liściaste) Producenci Palisad, Słupów Firmy