Tarcica Nieobrzynana - Deska Tartaczna (Tarcica Liściasta) Producent Forniru Obwodowo Skrawanego Firmy